Article Image4

Fond i Fokus - JuLi 2016   

Fond i fokus –Allianz Europé Equity Growth Select

Fonden utvecklades bättre än jämförelseindex. Positivt bidrag från bolagsval inom framför allt industri-, finans- och IT-sektorn. Bolag som Reckitt Benckiser, Shire och Compass Group genererade positiv absolutavkastning trots att det europeiska aktier som helhet sjönk kraftigt. Fonden förvaltas av Thorsten Winkelmann och Matthias Born. Investeringsprocessen är bottom-up där de endast investerar i stora europeiska bolag som har konkurrensfördelar, genererar hög vinst och har stora kassor. Både Thorsten och Mattias är topprankade av flera oberoende fondutvärderingsföretag såsom Citywire och Morningstar.

 

 

Läs mer...

Fondallokering

 
 

Välkommen till JRS Fonder

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multi-förvaltarfonder och singel-förvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna. 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade